Những đồ gỗ màu trắng khi bị vàng trông thật khó coi, nếu ta dùng thuốc đánh răng bột (hoặc kem đánh răng) để lau, tình trạng này được thay đổi đáng kể. Chú ý khi thao tác không nên dùng sức mạnh quá. Nếu không sẽ làm hỏng lớp bóng ở trên bề mặt đồ dùng, làm cho tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại.

hình ảnh