Nhờ các ss 1 chút, mình đang rất cần tìm danh sách các văn phòng đại diện. Có ss nào biết thì giúp mình với nhé, cảm ơn nhiều nhiều lắm.:LoveStruc::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: