hình ảnh

Mua vé Xe Bắc Nam về quê vào lại thành phố hãy cảnh giác.

Hiện có rất nhiều người mạo danh các nhà xe tìm cách lừa cọc mua vé xe khách Bắc Nam của bà con trong các dịp lễ tết.

Cách lừa đảo:

  • Lấy các hình của nhà xe chụp xa xa giả tên gần giống (để không thấy số điện thoại)
  • Chụp biển bảng mất đầu mất đuôi (không thấy số điện thoại in trên bển trên xe rõ ràng)
  • Chỉ đăng buồng xe không có thông tin nhà xe
  • Đưa ra giá vé tuyến xe hấp dẫn câu dụ chuyển khoản
  • khách ngập ngừng thì nói hối còn mỗi chuyến cuối không nhanh thì hết.

Hiện tại ở Groups Xe Bắc Nam có nêu rõ phương thức cảnh giác và số điện thoại liên hệ báo cáo với Bộ Công An để mọi người kịp thời báo cáo ngăn chặn

Hãy nỗ lực báo cáo ngăn chặn vì người bị lừa có thể không phải bạn nhưng người thân hoặc những người khó khăn nghèo khó không có khả năng nhận định là những người cần bảo vệ hay bị lừa nhất đã khó càng khó hơn.