Hôm khai giảng năm nay, trời mưa quá, nhưng con vẫn vui khi được đến trường: