1. Báo cáo vi phạm bài viết, bình luận:

Để báo vi phạm một bài viết bất kì nào, bạn hãy bấm vào biểu tượng dấu "…" ở cuối bài viết để báo các bài viết có nội dung xấu. Ngoài ra bạn còn có thể báo vi phạm các bình luận có nội dung xấu.

hình ảnhhình ảnh

  1. Báo cáo vi phạm thành viên:

Bạn có thể báo cáo các thành viên có những hoạt động bất thường trên diễn đàn bằng cách đi đến trang thông tin cá nhân của họ và cũng bấm vào biểu tượng "..." nằm ngay bên cạnh biểu tượng chia sẻ.

hình ảnhhình ảnh