Mình là thành viên mới mong muốn may mắn sẽ đến với mình