Các bạn có thắc mắc điểm đổi quà năm 2022 sẽ hết hạn vào ngày nào không?

Ngày 31/12/2022 hay là qua tháng 2 năm sau nhỉ, công trình tích lũy điểm cả năm, mà chưa đổi quà hết, sợ bị mất điểm như năm ngoái quá :') 

@BTC_HoatDong ơi, có thông báo nào về vấn đề này chưa ạ?