Trên tay máy xông hơi mặt Sokany. Máy hoạt động tương đối ổn.