Sắp sinh nhật bé e định đặt tại nhà hàng hương cau đường lê văn sĩ ..

a/c cho e ít review về món ăn và phục vụ với ạ... e cảm ơn