Các hiện tượng tái sinh xuất hiện khắp nơi trên thế giới, nhưng con người vẫn dè dặt không chịu công nhận, còn bóng dáng về thượng đế thì rất khó tìm thấy dù các tôn giáo kêu gào phải TIN là có thật.


 


TRÁI TÁO RƠI XUỐNG TRÚNG ĐẦU, NEWTON nhận ra định luật vạn vật hấp dẫn, và mở ra một chân trời xán lạn cho vật lý, kể cả vật lý thiên văn vũ trụ.

Newton chỉ nhận ra chứ không biết tại sao có cái lực hấp dẫn đó, cũng không biết rõ bản chất cái lực đó là gì, mà có lẽ một nghìn năm nữa khoa học của Địa cầu này cũng chưa biết. Tuy nhiên, chỉ cần công nhận có cái lực hấp dẫn giữa vạn vật đó là khoa học đã tiến một bước rất dài. Cái gì là sự thật thì phải được công nhận là sự sự thật, khoa học nghĩa là như thế.

Cũng vậy, quá nhiều trường hợp tái sinh được chứng minh là đúng, thì bây giờ không cần hiểu sâu hơn bản chất của tái sinh là gì, tại sao có tái sinh, CHỈ CẦN KHÁCH QUAN CÔNG NHẬN CÓ TÁI SINH, là khoa học thế giới sẽ tiến một bước rất dài.


Sẽ là rất vĩ đại nếu các nhà khoa học nào, hay một quốc gia nào chính thức lên tiếng công nhận tái sinh là có thật, những người đó sẽ thúc đẩy thế giới tiến bộ vượt bậc. Rồi sau đó con người sẽ tiếp tục tìm hiểu mọi tính chất của tái sinh thêm nhiều hơn nữa. Chỉ vì bị cái rào cản "chưa công nhận" mà nền khoa học của thế giới bị dặm chân một chỗ rất lãng phí.


THẾ GIỚI CẦN NHỮNG ANH HÙNG KHOA HỌC NHƯ THẾ.

ST

hình ảnh