Thầy chúng tôi - TT. TS. Thích Chân Quang nhìn ra những điều bất thường trong cái bình thường của cuộc đời, chỉ ra những sai lầm trong cái vui thú của kiếp người, và ta mang ơn những lời dạy đó.

Ai cũng thích du lịch, nhưng đi cho đến hết phước, hết thời gian, hết sức lực rồi tàn đời là có thật. Ta hãy dành tuổi thanh xuân để cống hiến chứ đừng hưởng thụ, và mãi mãi cống hiến chứ không hưởng thụ, đó sẽ là cuộc sống đẹp.

Ví dụ nhạc tình cảm lãng mạn đôi lứa cũng vậy, người biên soạn, người ca hát, chẳng giáo dục được đạo đức cao thượng cho xã hội, lâu ngày cũng hết phước rồi cuối đời hẩm hiu.

Còn ai biên soạn nghệ thuật có tính giáo dục giúp xây dựng nhân cách cho mọi người, phước báo sẽ tăng thịnh.

Thầy chúng tôi - TT. TS. Thích Chân Quang đã cảnh báo rất đúng. Nhưng bọn xấu muốn bôi nhọ Thầy với mục đích khác, đó là mục đích chính trị vì Thầy cũng là một tu sĩ có quan điểm yêu nước vững chắc, gây cảm hứng yêu nước cho rất nhiều người, đây là điều ít ai có được. Bọn xấu cần phải đánh vỡ lòng yêu nước của mọi người trước khi gây loạn trong đất nước đó.

Ta cùng nhau bảo vệ Thầy chính là bảo vệ Phật Pháp và bảo vệ Đất nước yêu quý của chúng ta.

hình ảnh
hình ảnh