Uy nhóm sao nay ko thấy ai đăng bài hết za m.n ???