Cả nhà ơi, em đã đọc qua cái mục Parent Immigration rồi. Em cũng nắm tương đối sơ sơ thông tin, nhưng thực sự chưa hiểu rõ cái loại subclass nào để bảo lãnh Chamẹ vừa nhanh,rẻ, và tiện lợi cho cả đôi bên.


Em tính tự làm hồ sơ nên rất mong những ai đã có kinh nghiệm cho lời khuyên và ý kiến.


Em chân thành cảm ơn :Rose:Nó nhiều loại thế này e thực sự vẫn chưa rõ nên chọn loại nào;


Parent (Permanent) Visa (Subclass 103)A permanent visa for parents who have children living in Australia.


Contributory Parent (Migrant) Visa (Subclass 143)A permanent visa for parents with children living in Australia. This visa costs more than the Parent visa but is generally processed faster.


Contributory Parent (Temporary) Visa (Subclass 173)This is a temporary visa valid for two years. If you hold this visa you can then apply for the permanent Contributory Parent visa (subclass 143).


Contributory Parent (Migrant) Visa (from Subclass 173 to Subclass 143)This visa is for holders of a temporary Contributory Parent visa (subclass 173), who want to apply for a permanent Contributory Parent visa (subclass 143).


Humanitarian Program – Split Family ProvisionsChildren in Australia who are under the age of 18 and have been granted any permanent humanitarian visa (including Protection and Resolution of Status visas) in the last five years may be eligible to propose their parents for entry to Australia through the offshore Humanitarian Program.