Các mẹ đang ở Mỹ cho mecarrot hỏi cái này với:


- Bảo lãnh bà già sang Mỹ chơi tối đa thời hạn bao nhiêu?


- Bà già có cần điều kiện sức khoẻ gì ko?


- Người bên Mỹ tài chính OK, là American citizen, thì mất bao lâu bà già mới đi được?


- Thủ tục bên này thế nào nhỉ?


Ai đã từng có kinh nghiệm rùi cho mecarrot biết với nhé


Cảm ơn các mẹ nhiều