Trường hợp của em bị như vầy, em sang Mỹ theo diện marriage, đúng 2 tuần thì họ gởi thẻ xanh và SSN về cho em, nhưng trên đó lại sai tên, vì tên em 4 chữ Trần Phan Minh Nguyện, nhưng trên SSN họ ghi là Minh Trần, còn trong thẻ xanh ghi là Minh N Tran


Tụi em lên USCIS hỏi thì họ bắt điền lại form I_90, và đóng lại 380usd để làm lại. Cho em hỏi, cái này đâu phải là lỗi của mình, vì trong giấy tờ bảo lãnh, ax em ghi rõ là Nguyen Tran Phan_Minh


Một số người nói kệ, để tên sai luôn, đợi 3 năm thi quốc tịch rồi đổi tên luôn. Các sis cho em xin ý kiến với. Thanks các sis nhiều nhiều