Em đặc biệt hỏi mẹ Cỏ (dân Little Saigon :) ) và các mẹ box Châu Mỹ. Mẹ nào biết ở đâu nhận gửi đồ về vn mà khi người ở vn nhận ko phải đóng thêm thuế hay bất cứ tiền phụ thu gì thì cho em biết. Cảm ơn nhiều....


Em gọi Hoa Phát, họ lấy phí $2/lbs nhưng bên vn phải đóng thuế :10:.