Các chị ơi. Tháng 6 này gia đình e qua Mỹ định cư nhưng không biết cần những thứ gì khi đem qua đó trong những bước đầu hơi khó khăn về kinh tế nhi? E sẽ wa bang Florida, các chị nào đang sống cho e biết cuộc sống như thế nào nha, thời tiết và khí hậu, xin việc có dễ ko nữa?