Mình có một hướng dẫn đan áo len bằng tiếng Đan mạch mà không biết làm sao dịch ra tiếng Việt để tự đan cho mình. Mình đành lên đây năn nỉ các mẹ ai có biết tiếng Đan mạch hoặc có ông xã người Đan mạch dịch giùm mình ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh cũng được. Mình thích mẫu áo ấy quá mà không biết làm sao bây giờ