Chào anh chị,bạn.


Mình rất thích nước Nauy, Thuỵ Điển. Mình muốn được định cư 1 trong 2 nước đó, nhưng hiện mình còn ít thông tin về các chương trình định cư và việc làm 2 nước đó.


Mong anh chị, bạn bè giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều ah.