Ai có nhớ mùa thu Hà Nội, Mùa mang đến nhiều lưu luyến, nhớ thương với cốm, với hoa, với gánh hàng rong trên từng con phố. Bây giờ nó chỉ là hoài niệm

hình ảnh

https://youtube.com/shorts/hIAbnmnKPkk?feature=share

Bạn có kỷ niệm gì với các vùng miền trên mỗi miền chữ S thân thương?

Cầu bình an cho đồng bào miền Trung!