Các mẹ có kinh nghiệm cho con đi nước ngoài theo mẹ cho tớ hỏi với.


Làm thủ tục thế nào để bé 1 tuổi theo mẹ đi TQ ? Mẹ có visa rồi.


Cám ơn các mẹ nhìu nhìu.