Em có ít thuốc men gửi cho chị gái ( lao động nước ngoài  )  nên muốn tìm người nhận gửi hàng . Do mua thuốc bên đó giá cao gấp nhiều lần VN , không nghe được nhiều và không đọc được chữ đài nên mua thuốc uống mãi không khỏi . Lại không đúng loại thuốc như ở VN nên chưa khỏi .

Có bạn nào chuyên vận chuyển hay du học sinh đi qua cũng được cho mình gửi nhờ  mình gửi cước phí đầy đủ