Các mẹ ơi giờ G sắp đến nhà mới đây. Mình lội vào đây để cổ vũ tinh thần cùng nhau tiếp tục kháng chiến nào.


Qui đình về bài viết, chữ ký và Avatar:


1) Thông tin luận bàn đã xác thực và có dẫn chứng.


2) Không chỉ trích cá nhân, nhãn hàng hoặc doanh nghiệp. Nếu cần phản hồi trực tiếp đến một nhãn hàng hoặc doanh nghiệp, xin vui lòng đăng ký tên thật tại www.ipetitions.com hoặc phản ảnh trực tiếp đến Hội bảo vệ người tiêu dùng.


3) Không dẫn link (hoặc "#") đến bất kỳ trang nào nói về cá nhân, nhãn hàng và doanh nghiệp.


4) Không tổ chức các hoạt động có ảnh hưởng đến cá nhân, nhãn hàng và doanh nghiệp.


5) Các điều khoản khác sẽ được bổ sung thêm khi cần thiết để giúp Hội hoạt động lành mạnh và luôn phát triển.http://congthongtinhvnclc.vn/uploadwb/hinhanh/2364220134116_s_logo%20hvnclc.jpg