Tiêu đề táo bao câu view đây mà :v.


Tình hình em mới chia tay bạn gái, cảm thấy hơi bị buồn đời.


Đùa tí chứ bạn nào thích làm thật thì cứ alo qua email: thanchet.battu@gmail.com.


@};-Tiêu đề mang tính nhạy cảm và có vẻ mất cảm tình quá, mong Mod và Admin có ghé qua thì đừng trách phạt em nó kẻo tội nghiệp.@};-Ai có ghé cho cái cảm nhận. :-?