Mình tên Minh sn88, làm văn phòng, ổn định, độc thân, chuẩn men. Mong muốn tìm 1 bạn gái làm văn phòng để kết duyên. Mình ở cầu giấy.