Em sinh năm 1986 muốn kết bạn với những ai hơn tuổi em 


Em đang tìm người để cho hết độc thân chứ ế mãi rồi 

hình ảnh