Hãy đặt lại đây những yêu cầu của bạn, điều khiến bạn cảm thấy vui lòng mà tôi có thể làm được cho bạn như:


Viết về bạn, làm thơ cho bạn, nói những lời bạn muốn nghe...hay xem tử vi cho bạn nhé :)