Người ta ế để đánh đổi được sự nghiệp. Mình tuổi này không có gì trong tay.nghề nghiệp không ổn định.không biết thời buổi này còn người đàn ông muốn che chở cho 1 ng con gái như vậy không. Chỉ được cái hiền lành ngoan ngoãn biết điều và hết lòng vì gia đình thôi.