Tuổi trẻ, em tập trung công việc và kiếm tiền, cũng muốn có gì đó trong tay để tự chủ về tài chính hơn. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, ngoảnh lại thấy mình "có tuổi" chứ chưa "có gì đó" nhiều.