Chào cả nhà, mọi người nghĩ sao về con gái tuổi dần, đa số mình thấy mọi ng thương kêu ca là cao số, mình thấy một phần là vậy, còn lại do mình quyết định, có lẽ duyên đến nhưng không biết giữ duyên, mà tuổi hổ thường kén chọn, thế nên vẫn bị ế đến bjo, mà cũng có thể do duyên chưa đến, có muôn vàn lý do.


Như mình đây, hình thức xinh xắn, cv ổn định, nc không phải vô duyên mà vẫn bị ế, lập topic này mong muốn làm quen kết bạn với cả nhà.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của familylove0886