Xin chào mọi người

Có bạn nào cần một Mentor định hướng và dẫn dắt rèn luyện kỷ luật bản thân không nhỉ?

Hiện tại mình đang làm trợ lý cho một nhóm cộng sự thiện nguyện tài năng, đang có dự án "ONLINE COACHING: HUẤN LUYỆN TÍNH KỶ LUẬT VÀ HIỆN THỰC HÓA BẢN THÂN" để huấn luyện tính kỷ luật, phát triển con người, cách ứng xử và sự thấu hiểu con người với con người, làm chủ mục tiêu, phát huy năng lực hành động.

- Đối tượng: Các bạn từ 20-35 tuổi, muốn trải nghiệm, không ngại học hỏi đổi mới và nâng cao giá trị bản thân.


- Địa điểm: Dành cho các bạn phía Nam


- Thời gian: Các buổi tối trong tuần, từ cuối tháng 2


- Miễn phí

Các bạn quan tâm mình sẽ trao đổi cụ thể hơn nhé!