Hi các bạn chuẩn nữ :x


Xin tự giới thiệu, mình sinh 1983, làm trong lĩnh vực CNTT, công việc ổn định tại Hanoi, nghiêm túc, chân thành và vui tính. Mải làm mải học mà quay đi ngoảnh lại đã ngoài băm. U thì cứ muốn đẩy ra đường kiếm vợ, mà ngặt lỗi chẳng biết kiếm đâu, bạn bè thì lấy hết, đồng nghiệp thì ngại quen. Mình có ý định lấy vợ cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Bạn nữ nào cùng trí hướng thì inbox cho mình nhé, cùng ngành thì càng tốt. Mong được hồi âm.