Có nhiều từ trong tiếng Anh chỉ có thể sử dụng trong văn nói nhưng sẽ không thể dùng trong văn viết, chẳng hạn như trong việc viết email. Những từ này có thể khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp đối với người được nhận email từ bạn. Có một câu nói bằng tiếng Anh “better safe than sorry”, câu này có nghĩa là thà mình cẩn thận trong lúc này để không phải hối tiếc về sau. Khi bạn viết một cách trang trọng, sẽ không ai đánh giá thấp bạn, nhưng chỉ cần bạn sơ suất thì điều đó rất có thể để lại ấn tượng không tốt và lưu lại trong tâm trí họ khi nghĩ về bạn hoặc cho rằng bạn không biết cách sử dụng tiếng Anh.

1) Hey


“Hey” là một cách gọi thân mật và chỉ nên được sử dụng với bạn bè hoặc nhữg đồng nghiệp thân thiết. Đối với những người khác, hãy sử dụng những lời chào tiêu chuẩn như “Hi” hoặc “Hello”.

2) Yep, yup, yas, yeah


Nếu bạn đang muốn dùng từ đang ám chỉ là “Yes”, thì hãy viết nó ra! Nó có cùng số lượng chữ cái như nhau.

3) Hmm, umm, oooh


Một email là bản tóm tắt xúc tích về những suy nghĩ của bạn. Bạn không nên viết ra những âm thanh của các phản ứng hoặc cụm từ ngụ rằng ý bạn đang suy nghĩ.

4) Pls, u, thx, sry


Không nên viết tắt, đặc biệt khi từ này là một từ phổ biến bạn có thể dễ dàng viết ra.

5) Từ viết tắt


Có những lúc một thuật ngữ rất dài và nó sẽ có lý và chính đáng để viết tắt. Hãy chắc chắn rằng bạn đã định nghĩa từ viết đó là gì ngay từ lần đầu tiên sử dụng nó. Đừng tự cho rằng ai cũng sẽ hiểu bạn đang nói về cái gì. Ví dụ, “nhân sự” và “ngân sách” cả hai đều được viết tắt là NS. Cách tốt nhất để xác định từ viết tắt là lần đầu tiên bạn sử dụng nó, hãy thêm từ viết tắt trong ngoặc đơn. Ví dụ: nhân sự (NS).

(Nguồn: Linh Thai / Thái Vân Linh)