Nguồn gốc học advance placement


Nhằm giúp học sinh trung học Mỹ chuẩn bị tốt nhất cho đại học, các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ đã có ý định thiết lập một chương trình vào những năm 1950, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Điều này dẫn đến việc tạo ra chương trình AP. Giáo dục sau đại học và cao đẳng Quỹ Xúc tiến Giáo dục do Quỹ Ford (Ford Foundation) thành lập để thực hiện việc này (FAE). Năm 1954, FAE Foundation đã tạo ra một chương trình quảng bá các khóa học cấp đại học cho học sinh trung học sau cuộc khảo sát các trường đại học danh tiếng của Mỹ và 27 trường cao đẳng trên toàn quốc đồng tổ chức kỳ thi AP. Năm 1955, tổ chức giáo dục phi lợi nhuận College Board nắm quyền kiểm soát chương trình AP.


Mục đích sử dụng


Chương trình AP được phát triển với mục đích hỗ trợ học sinh trung học sớm tiếp cận giáo dục đại học để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình tiếp theo vào đại học và cao học. Học sinh cấp 3 theo học chương trình AP sẽ hiểu rõ hơn về lĩnh vực cũng như kế hoạch học tập trong tương lai, giúp các em nhanh chóng xây dựng định hướng cho bản thân. Hơn nữa, các khoản tín dụng AP có thể được sử dụng bởi các tổ chức để đặt học sinh. Học sinh đạt được tín chỉ AP sẽ được phép bỏ qua các khóa học đại học với giá trị tương đương, tiết kiệm thời gian và cho phép họ tập trung vào các môn học sớm hơn."