hãy trân trọng những gì mình đang có, vì có thể... những thứ mình đang có là ước mơ của rất nhiều người...