Chả là em muốn đi học may, bà con chỉ mình học ở đâu nhé, mình muốn học cơ bản kiểu cắt, may đơn giản, để từ đó thiết kế theo ý của riêng mình, có ai đã từng học giới thiệu mình nhé


many thxx:x:x:x:x