Cho em hỏi, thực tập trong khách sạn ngoài làm ở bộ phận F&B và HK thì còn có thể thực tập ở đâu nữa ạ?:-?