(Tiếng Trung) (Hanzii) Số trong các văn bản quan trọng bên Trung Quốc?

Đây là cách đếm số thường được viết trong hóa đơn hoặc biên lai, hợp đồng bên TQ nha cả nhà iu 🥰

Như bên VN mình là viết theo kiểu chữ đó (kiểu một trăm năm mười nghìn) nhưng bên TQ sẽ viết số dưới dạng vjp pro hơn như bên dưới này nha

1= ; 2= ; 3=叁; 4= 肆; 5=伍; 6=陆,7=; 8= 捌; 9=玖; 10=拾

hình ảnh