NCS Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang) học và bảo vệ luận án tiến sĩ trong 23 tháng.


Cùng Thích Phản Biện phân tích các chi tiết lý thú của vấn đề này.


Liệu NCS Vương Tấn Việt có đủ điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ hay không?