Em muốn xin review bên Edupia  do em mới nhận được mail tuyển dụng của bên này.


Anh chị nào làm việc với bên này rồi cho em xin review phỏng vấn với ạ