Mình sắp nhận việc mới toanh, làm thủ quỹ, mẹ nào có kinh nghiệm làm thủ quỹ chia sẻ giúp mình với.