"LÃI KÉP" - Thực hư chuyện NHỊN TRÀ SỮA 40 năm, tự nhiên có 2.4 tỷ?