Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng ChatGPT khi chưa có tài khoản #chatGPT.

Nguồn: https://linhgiang.net/chatgpt/

Có 2 cách đơn giản để sử dụng chatGPT khi bạn chưa mua tài khoản chatGPT như sau:

Cách 1: Truy cập trực tiếp vào trang web ChatGPT Vietnamese và sử dụng

Link: https://chat.chatgptvietnam.org/home/index.html

Đây là website cho phép bạn trải nghiệm tương tác với ChatGPT nhanh nhất thông qua giao thức ChatGPT (text-davinci-003). Nội dung trả về sẽ không đầy đủ như khi sử dụng trực tiếp trên ChatGPT nhưng sẽ giúp bạn trải nghiệm trò chuyện. Trước khi quyết định tạo cho mình một tài khoản ChatGPT cá nhân.

Cách 2: Sử dụng tiện ích Chrome/Edge 

Bước 1: Bạn mở trình duyệt Chrome trên máy tính


Bước 2: Truy cập vào ChatGPT Vietnamese bằng cách nhấn vào link sau: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/chatgpt-vietnamese/ffookcbdeiclefjibookoikpemgcdanh


Bước 3: Nhấn "Thêm vào Chrome" 

hình ảnh

Bước 4: Sau khi đã thêm tiện ích vào Chrome thì sẽ hiện ra giao diện như hình dưới:

hình ảnh

Tiếp theo, bạn tiến hành cài đặt lại cấu hình để có thể sử dụng một cách dễ dàng và dễ hiểu hơn:


Mục "Chế độ kích hoạt" thì chọn luôn luôn


Mục "Ngôn ngữ" thì chọn ngôn ngữ Vietnam

Mục "Nhà cung cấp AI" bạn nhấn chọn OpenAI API và sau đó nhập API Key.

Bạn có thể nhập 1 trong  khoá API sau đây:

 • 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
 • 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

Sau đó nhấn Lưu và hoàn tất.

hình ảnh

  Sau khi cài đặt xong, trên thanh trình duyệt sẽ xuất hiện biểu tượng "tiện ích", nhấn vào đó bạn sẽ thấy ứng dụng ChatGPT Vietnamese (tô đỏ trong hình dưới)

  hình ảnh

  Nhấn vào tiện ích ChatGPT Vietnamese trong ô tô đỏ, lần đầu tiên sẽ bắt bạn phải đăng nhập. Bạn có thể chọn 1 trong các tài khoản miễn phí sau để đăng nhập và trải nghiệm ChatGPT

  Link tài khoản miễn phí ChatGPT: 

  https://chatgptvietnam.org/account/api-keys#get_acc_chatgpt