Công việc của HR là gì nhỉ?? :Battin ey:nếu thiếu thì các mẹ bổ xung nhé!!http://www.webtretho.com/wttnews/wp-content/uploads/2014/07/HR.jpg