Có mẹ nào biết chỗ nào học tiếng Anh dành cho người đi làm có chất lượng tốt ở Hà Nội không ? Chỉ giùm em với ! Cảm ơn nhiều.


http://voxy.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/iStock_000018699404XSmall-331x250.jpg