Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2022, số đo "dấu chân carbon" của Việt Nam là khoảng 344 triệu tấn CO2/năm. Con số này không hề nhỏ, vì nó xếp thứ 17 trên toàn cầu. "Dấu chân" của chúng ta đang to và đậm hơn rất nhiều quốc gia khác trong khu vực.