Mình năm nay gần 28 tuổi rồi, mình đang thất nghiệp thì có người bạn rủ đi làm nhân viên tư vấn tài chính,


có mẹ nào làm nghề này chưa ? có lời khuyên gì dành cho mình không?