Khi nói đến toán tiểu học, người lớn thường nghĩ đến những phép tính nhân chia, cộng trừ đơn giản "nhắm mắt cũng làm được".

Tuy nhiên có những bài toán chỉ sử dụng các phép tình cộng trừ nhưng lại khiến người lớn phải vận dụng hết khả năng tư duy, tập trung suy nghĩ hồi lâu mới có thể tìm ra đáp án. Bởi đó là những bài toán mẹo, yêu cầu cả kiến thức toán học và trí thông minh logic .

Bài toán sau đây chính là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Đề bài:

Đôi giày + Đôi giày + Đôi giày = 30.

Đôi giày + Mèo + Mèo = 20.

Mèo + Chuông + Chuông = 13.

Đôi giày + Mèo + Chuông = ?

Loading interface...

Bài toán đánh lừa nhiều phụ huynh.