hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Ứng dụng từ máy ảnh. 
(mini photobooths)