Chào mọi người, hôm nay em share về cấu trúc Suggest - đề nghị trong tiếng Anh. Đây là cấu trúc khá quen thuộc, được sử dụng nhiều nhưng dễ nhầm nếu không nhớ đúng cấu trúc đó. Mn cùng xem các dạng cấu trúc cơ bản với em nhé.

Định nghĩa về suggest là nghĩa “gợi ý, đề nghị” hoặc “ám chỉ” điều gì đó.

Khi muốn đề cập đến một ý tưởng, đề nghị, lời khuyên hoặc hành động để người khác xem xét trong những tình huống cụ thể thì chúng ta cần dùng cấu trúc Suggest.

Cụ thể sẽ có 4 cấu trúc đi với Suggest phổ biến như dưới đây.

1. Suggest với V-ing

Use: Dùng khi bạn muốn đề xuất một hành động trong tình huống chung chung, nhấn mạnh vào hành động được đề xuất và không nhắc đến hay ám chỉ một người cụ thể thực hiện hành động đó.

S + suggest + V-ing

Ví dụ:

- She suggests eating out today. (Cô ấy đề nghị đi ăn hôm nay.)

- Since it has been raining all week, I suggest cancelling the singing competition. (Vì trời mưa đã cả tuần, tôi đề nghị hủy cuộc thi hát.)

2. Suggest với danh từ

Use: Dùng khi muốn đề xuất một ý tưởng cho một ai đó. Đối tượng được nhận lời gợi ý có thể được nhắc đến hoặc không.

S + suggest + N/ N phrase (to sb)

Ví dụ:

- I suggest a tour of the museum to your Japanese friends. (Tôi đề xuất một chuyến tham quan bảo tàng cho những người bạn Nhật Bản của bạn.)

- May I suggest a white wine with this dish, Sir? (Tôi có thể gợi ý một loại rượu vang trắng với món ăn này không, thưa ông?)

3. Suggest với mệnh đề

Use: Dùng khi muốn gợi ý hay khuyên nhủ thẳng thắn với một hoặc nhiều đối tượng cụ thể. Động từ trong mệnh đề sau suggest luôn được sử dụng dưới dạng nguyên thể không “to”.

S1 + suggest (that) + S2 + V-inf

Ví dụ:

- The doctor suggested that Anna eat less junk food and do more exercise. (Bác sĩ khuyên rằng Anna ăn ít đồ ăn vặt và tập thể dục nhiều hơn.)

- At this moment, I suggest we take a short break. (Vào lúc này, tôi đề nghị chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.)

4. Suggest với từ để hỏi

Use: Dùng khi bạn muốn câu mang hàm nghĩa gợi ý hành động nên được ai thực hiện, thực hiện như thế nào, ở đâu…

S1 + suggest + wh-question word + S2 + V

Ví dụ:

- These pieces of information link up to suggest who the thief was. (Những phần thông tin này liên kết với nhau để gợi ý ai là kẻ trộm.)

- Could you suggest where I should buy furniture? (Bạn có thể gợi ý nơi tôi nên mua đồ nội thất không?)

Với 4 cấu trúc đi với suggest trên, mn cùng nắm rõ nhé ạ.